Dresden Martin-Luther-Kirche organ
 1 - Lydia WEISSGERBER, Reimund BÖHMIG
   • Im Namen Gottes •
  • Jörg Herchet : komposition 1 für orgel / V; komposition 1 für orgel / VI ; komposition 3 für orgel / VIII; komposition 3 für orgel / XIII; komposition 3 für orgel / XI; komposition 3 für orgel / XXIV
  • L. Weissgerber : Ut palma florebit
- Dresden Martin-Luther-Kirche
- Disque Querstand; VKJK 1613, 2015 (660)Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr