Recorded Organ Music, composer Xavier MONTSALVATGE
 1 - Juan de la RUBIA
 • Música d’orgue a Catalunya s. Xx i Xxi, vol. 4 •
  • J. C. Garriga : Impromptu-Fantasia
  • X. Montsalvatge : Obstinat ; Aureola per a una imatge de Ramon Amadeu
  • J. Soler : Fuga sobre un tema de la Passacaglia de Josep Cercós
  • J. M. Mestres-Quadreny : Aire enfadós
  • Frederic Mompou : Pastorale
  • J. Cercós : Passacaglia
  • D. Padrós : Sis diferències sobre un tema popular mallorquí
- Montserrat Basilica de l'Abaida
- Disque Trito;, vers 2011,
Jordi Cervelló Garriga (1935 - )
Xavier Montsalvatge (1912 - 2002)
Josep Soler (1935 - )
Josep Maria Mestres-Quadreny (1929 - )
Frederic Mompou (1893 - 1987)
Josep Cercós (1925 - 1989)
David Padrós (1942 - )Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr