Orgue à Westerbork Hervormde kerk
 1 - Arian VAN DER MARK
 
  • T. Susato : 7 dansen uit 'Danserye, het derde musyckboexken, 1551'
  • G. Böhm : Partita Wer nur den lieben Gott lasst walten
  • W. Walond : Voluntary d-minor
  • A. van Noordt : Psalm 2 le versus, Psalm 116 Ie en 2e versus
  • J. Pachelbel : Aria Quarta g-moll
  • J. Langlais : Pasticio
  • Anonyme : 11 versetten
  • J. Pachelbel : Voluntary a moll
  • J. S. Bach : Fuga G-dur BWV 576
- Westerbork Hervormde kerk [Stefanuskerk]
- Disque , 2018
orgue Christian MullerSource: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr