Orgue à Uebigau
 1 - Christophe LICHTENSTEIN
   • Mitteldeutsche Orgelromantik •
  • J. C. H. Rinck : Neun Variationen und Finale für die Orgel op. 90
  • Félix Mendelssohn : 6e sonate op. 65
  • A. G. Ritter : 3e sonate op. 23
  • G. Merkel : Variationen für die Orgel über ein Thema von Beethoven op. 45
- Uebigau
- Disque Querstand;, 2017 (670)
orgue GeisslerSource: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr