Orgue à Groningen Nieuwekerk
 1 - Bram BEEKMAN
 
 • J. S. Bach : Sonates en trio 6 [a], 2 [b], 5 [c], 4 [d], 3 [e], 1 [f]
- Groningen Aakerk [a], Zwolle Michaelskerk [b], Groningen Martinikerk [c], Amsterdam Nieuwekerk [d], Haarlem Bavokerk [e], Alkmaar Laurenskerk [f]
- Disque Lindenberg; LBCD, 1991-96

 2 - Bram BEEKMAN
 
 • J. S. Bach : Intégrale
- Kampen, Zwolle Michaelskerk, Vollenhove, Alkmaar Laurenskerk, Wassenaar, Groningen Martinikerk, Groningen Aakerk, Leeuwarden Jacobijnerkerk, Haarlem Bavokerk, Amsterdam Nieuwekerk, s'-Hertogenbosch, Maassluis Grotekerk, Peize, s'-Gravenhage
- Disque Lindenberg;, 1990-96, 18 CDs

 3 - Okke DIJKHUIZEN, Peter WESTERBRINK, Margreet PRINSEN, Stef TUINSTRA, Theo JELLEMA, Erwin WIERSINGA
 • Orgelhistorie in Groningen •
 • J. Redford
 • S. Mareschall
 • C. Merulo
 • S. van Soldt
 • T. Tallis
 • P. Cornet
 • H. Scheidemann
 • J. S. Bach
 • F. W. Zachow
 • J. Blow
 • D. Buxtehude
 • V. Lübeck
 • G. Böhm
 • C. Gibbons
 • G. A. Homilius
 • K. P. E. Bach
 • J. C. Kittel
 • W. A. Mozart
 • R. Schumann
 • E. R. Richter
 • J. G. Bastiaans
 • J. G. Müthel
 • F. Mendelssohn
 • N. Bruhns
- Krewerd, Midwolde, Kantens, Noordwolde, Nieuwscheemda, Mensingeweer, Eenum, Noordbroek, Leens Petruskerk, Appingedam, Midwolda, Bierum, Finsterwolde, Oostwold, Farmsum, Groningen Nieuwekerk, Groningen Aakerk, Saaxumhuizen, Middelstum
- Disque Syncoop;, 1989-90 3CDs

 4 - Bernard FOCCROULLE
   • Intégrale Bach •
 • J. S. Bach : Intégrale pour orgue avec Chorals Neumeister-Sammlung [1]; Chorals Rudorff-Sammlung [2];
- Groningen Martinikerk, Freiberg Dom, Freiberg Petrikirche, Ponitz, Amsterdam Nieuwekerk, Muri, Ottobeuren [Dreifaltigkeitsorgel], Norden, Stade Wilhadikirche, Neresheim, Hamburg Jacobikirche, Pfaffroda, Bettenhausen [1], Zella-Mehlis [2], Dinant Abbaye de Leffe
- Disque Ricercar;, 1982-84, 1987-92, 1995-97, CD (330, 369, 395, 447, 575)Source: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr